Kapitał Ludzki Unia Europejska EFS
Projekt systemowy Z Wami - dla Was
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
STRONA GŁÓWNA
Promocja
Strona główna
Aktualności
Pakiet informacji dla uczestników
Cele projektu
Adresaci projektu
Działania w projekcie
Instrumenty Aktywnej Integracji
Kadra projektu
Galeria projektu
Kontakt

Projekt systemowy
Z Wami - dla Was

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
Priorytet VII Promocja Integracji Społecznej,
Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji,
Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji
przez powiatowe centra pomocy rodzinie

Realizator projektu: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu, ul. Świętokrzyska 2a

Zamysł realizacji projektu „Z Wami - dla Was” powstał w 2008 roku.

Środki na realizację projektu pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego (85%) oraz budżetu państwa (4,5%). Wkład własny wynosi 10,5%.

Całkowity budżet projektu w 2009 r. opiewał na kwotę 341.800 zł, zaś w 2010 – 344.982 zł.

Na dzień 30.06.2013r. rozliczylismy kwotę bliską 1,3 miliona złotych.

Potrzeba przystąpienia przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu do realizacji projektów systemowych współfinansowanych ze środków unijnych, wynikała z chęci poprawy sytuacji społeczno- zawodowej petentów pomocy społecznej.

Projekt "Z Wami - dla Was„ rozpoczął cykl różnorodnych form wsparcia adresowanych do naszych podopiecznych.

Mamy nadzieję, że będzie on nadal cieszył się dużym zainteresowaniem, co umożliwi jego kontynuację w kolejnych latach.
 

Administratorem serwisu jest PCPR w Sierpcu
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl