STRONA GŁÓWNA
Strona główna
O nas
Aktualności
PFRON
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Piecza zastępcza
Projekty unijne
 SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ
 filia Rościszewo
 filia Zawidz
 filia Gozdowo
 filia Ligowo
 filia Mochowo Szkoła Podstawowa
 filia Mochowo Gimnazjum
 Posiedzenia dotyczące oceny sytuacji uczestników projektu
 Wyjścia kulturalne do kina, muzeum, teatru ...
Galeria
Kontakt
Projekty unijne / SIERPECKA PONADGMINNA ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA SPŚŚ


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

 zaprasza

      30 chłopców i 30 dziewczynek, w tym:

  • dzieci i młodzież w wieku 8-16/18l. z rodzin przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
  • osoby przebywające w pieczy zastępczej lub opuszczające pieczę zastępczą,
  • dzieci i młodzież zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
  • uczestnicy projektów PO PŻ,
  • otoczenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

 

do udziału w projekcie pn.

„Sierpecka Ponadgminna Świetlica Środowiskowa”

W ramach wsparcia zaplanowaliśmy realizację następujących działań:

  • diagnoza indywidualnych potrzeb i potencjałów uczestników projektu w celu przygotowania i realizacji wsparcia w oparciu o ścieżkę reintegracji, wypracowanie Indywidualnych Planów Działania - pracownik socjalny, psycholog, doradca zawodowy,
  • pomoc w zakresie świadomego rodzicielstwa poprzez m.in.: zintegrowane poradnictwo rodzinne (socjalne, pedagogiczne, psychologiczne, w tym grupy wsparcia dla rodzin przeżywających trudności wychowawcze),
  • działania kulturalne, wyjścia edukacyjne,
  • zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe m.in. zajęcia z językowe, zajęcia rozwijające kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo – techniczne, umiejętność uczenia się, inicjatywność i przedsiębiorczość, kompetencje społeczne i obywatelskie, świadomość i ekspresja kulturalna.

 

W ramach projektu zakładamy zorganizowanie zajęć w 6 punktach na terenie gmin: Gozdowo, Mochowo, Rościszewo oraz Zawidz.

 

UCZESTNICTWO W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNE

Osoby zainteresowane udziałem proszone są o kontakt telefoniczny 24 275 76 60, 24 275 41 88 lub osobisty z pracownikami PCPR w Sierpcu (siedziba urzędu ul. Świętokrzyska 2a) do dnia 16.09.2016 r. (w załączeniu formularz rekrutacyjny)

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014-2020

 

UWAGA !!!

 

  Informujemy, iż rekrutacja do udziału w projekcie została zakończona.

 

 

Wstecz | Do góry
Administratorem serwisu jest PCPR w Sierpcu
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl