STRONA GŁÓWNA
Strona główna
O nas
Aktualności
PFRON
Powiatowy Zespół Orzekania o Niepełnosprawności
Piecza zastępcza
Projekty unijne
Galeria
Kontakt
Piecza zastępcza
 
   Uprawnienia rodzin zastępczych
 
 

Poszukujemy wśród mieszkańców powiatu sierpeckiego kandydatów na rodziny zastępcze


apel_doc.pdf


Szanowni Państwo !

Każde dziecko zasługuje na życie w rodzinie. Wspólnie zadbajmy, by dzieci z powiatu sierpeckiego miały spokojne dzieciństwo.

Dziecko dla pełnego i harmonijnego rozwoju powinno wychowywać się w środowisku rodzinnym, w atmosferze spokoju, akceptacji i zrozumienia. Jednak wiele dzieci nie znajduje we własnym domu właściwej opieki. Nie dojadają, nie chodzą do szkoły, nie są właściwie leczone, są bite, zaniedbane… Wielu rodziców nie zaspokaja podstawowych potrzeb swoich dzieci, często nadużywają alkoholu, zdarzają się porzucenia… W takich sytuacjach, z amiast do domu dziecka dziecko może trafić do utworzonej przez Państwa rodziny zastępczej.

Potrzebujemy rodzin zastępczych na naszym terenie.

Rodzina zastępcza stanowi dla pozbawionych swojej naturalnej rodziny dzieci, niepowtarzalną szansę na prawidłowy rozwój. W rodzinie zastępczej dzieci mają zapewniony nie tylko „dach nad głową” i godziwe warunki życia, lecz także opiekę, ciepło i miłość. Rodzina zastępcza chroni je przed doznawaniem kolejnych krzywd, przed porzuceniem, samotnością, zaniedbaniem. Rodzina daje dziecku bezpieczeństwo, spokój i warunki do rozwoju. Opiekun zastępczy otrzymuje pomoc pieniężną na częściowe pokrycie kosztów utrzymania dziecka, w wysokości określonej przez ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w zależności od rodzaju rodziny, stanu zdrowia dziecka. Kandydaci gotowi podjąć to wyzwanie biorą udział w szkoleniu przygotowującym do pełnienia funkcji rodziny zastępczej. W trakcie szkolenia wspólnie z trenerami analizują swoje możliwości i obawy. Po szkoleniu jest czas na podjęcie decyzji czy chce się być rodziną zastępczą, jaką, jakie dzieci przyjąć, czy potrzeba więcej czasu na decyzję.

Kogo poszukujemy?

Rodzin, osób, które czują wewnętrzne pragnienie niesienia pomocy dzieciom. Szukamy osób, które chciałyby oddać dzieciom swój czas i serce, ale jednocześnie wspierać je i ich rodziców w utrzymywaniu dobrych relacji, pomagać w naprawieniu sytuacji rodzinnej dzieci.

Jeśli czujecie Państwo, że jesteście gotowi pomagać prosimy o kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Sierpcu

ul. Świętokrzyska 2a

tel. 024 275 76 60 e-mail: pcpr.sierpc@wp.eu

Administratorem serwisu jest PCPR w Sierpcu
Wykonanie oraz hosting: plocman.pl